Spelmansporträtt


Möten med traditionsbärare

Spelmansportratt.se är ett projekt för att digitalt förmedla och bevara traditionsmusik samt det muntliga berättandet från musikaliska traditionsbärare.

Dessa filmer speglar den traditionella mästare/lärling situation där nya generationer folkmusiker söker upp de äldre för att lära. Tillvägagångssättet är centralt för att förstå och utveckla traditionsmusikens särprägel. Mötet med äldre generationer musiker ger ett mänskligt perspektiv med musikaliska detaljer och uttryck som omöjligt kan nedtecknas. Samt en direkt kontakt med den särprägel och urval av låtar som varje traditionsbärare utformat under sitt liv som verksam musiker. Detta kompletteras med de unika och personliga insikterna som samlats i de situationer där musiken framförts. Mötet med de äldre idag är den brygga vi har till tidigare generationers traditionsbärare och är centralt för att förstå musikens roll historiskt.

Dessa dokumenterade möten är en resurs för alla som är intresserade men ej har möjlighet att resa eller möta dessa traditionsbärare. Målet är att åskådaren av videon får en ingång till hur en musikalisk traditionsbärare av musik presenterar sig och vad denne genom sitt konstnärskap väljer att förmedla vidare till nästa generation. Åskådaren får också med sig personliga historier och musik från traditionsbäraren.

Projektet påbörjades som en konsekvens av pandemin 2020-2021 av Malte Zeberg som såg hur kontakt mellan generationerna försvårades och de viktiga mötesplatser där traditionsförmedlingen brukar ske stängdes ned. Under 2021-2022 mötte och intervjuade Malte de första traditionsbärarna att involveras i detta projekt.

Projektets första del genomfördes med stöd av Kulturrådet, Skånes Spelmansförbund, Musikcentrum Syd och ENTmanagement.

Projektledare, kamera och initiativtagare : Malte Zeberg (www.maltezeberg.se)
Ljudredigering (Åke, Karin) : Joel Bille (www.joelbille.com/)
Ljudredigering (Ninni, Laif) : Andreya Ek Frisk 
Videoredigering : Jonatan Allendorf (www.yonteproductions.com)
Projektkonsult : Love Kjellsson (www.entmanagement.se)